Search
เรื่อง:

News
 Digital Two way Radio
 Monbile
 Portable
 Repeater
 GPS tracking portable equipment
 
 
 GSM Intercept
 3G -Catcher
 CDMA
 Passive GSM Intercept
 Semi Active Intecept
 Satellite Equipment
 Satellite Antenna
 Satellite Mobile phone Intercept
 Satellite Single Analysis system
 Single communication Received Equipment
 System Integrated Solution
Products <<< GSM Intercept <<< Semi Active Intecept
  Semi Active Intecept -- CTS Kc Calculate Thai Version
เครื่องถอดรหัส A5/1 S/N: DM51-20
    1. อธิบายระบบพอสังเขป
    ระบบเป็นการรวมกันของแผงวงจรสองแผงบนพื้นฐานของส่วนประกอบ ASIC และมี case ภายในที่ทำมาเพื่อป้องกันการใช้งานอย่างหยาบ ๆ พร้อมกับระบบทำเย็น มันได้รับพลังงานจากการจ่ายพลังงานจากภายนอก
    มันได้รับการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับผิดชอบในการถอดรหัสโครงร่างและการสื่อสารระหว่างตัวถอดรหัสกับแหล่งของ A5/1 encrypted bit stream ปกติจะเป็นระบบการสกัดกั้น GSM

รูปที่ 1 แบบจำลอง CTS-KC-CAL- (S/N:DM51-20)
    2. Package มีอะไรบ้าง
      - ตัวเครื่อง CTS-KC-DM51-20
      - ตัวจ่ายพลังงาน
      - ชุดสายเคเบิล
      - คู่มือผู้ใช้
      - ซอฟท์แวร์สำรอง

    3. มันทำงานอย่างไร
    ระบบ GSM Interception System ส่ง encrypted bit stream ไปยัง A5/1 decipher ปกติก็จะเป็นตัวที่เข้ารหัสที่ได้รับจากช่อง forward (down link) โดย A5/1 decipher จะคำนวณ Kc ที่สำคัญในการถอดรหัส และส่งมันกลับไปยัง GSM interceptor โดย GSM interceptor ก็จะนำเอาการสื่อสาร Ck และ การเข้ารหัสไปปฏิบัติ

    รูปที่ 2: ผังข้อมูลการหมุนเวียน
    GSM Interceptor และ A5/1 Decipher อาจเชื่อมต่อกันโดยตรงโดยสาย USB หรือโดยไร้สาย โดยใช้วิธีการสื่อสารที่มีอยู่ (GPRS, UMTS, ดาวเทียม วิทยุ และอื่น ๆ)
    A5/1 decipher สามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งระบบ GSM Interception System มันเป็นโปรแกรมประยุกต์ server-client ปกติ ปกติแล้ว A5/1 decipher จะตั้งอยู่ในส่วน head quarter ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย static IP address ขณะที่ระบบสกัดสัญญาณ GSM อาจตั้งอยู่แทบจะทุกที่ของโลก

    4. S/N: DM51-20 – คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
      - เวลาถอดรหัสโดยเฉลี่ย 2.00 วินาที
      - เวลาการถอดรหัสสูงสุด 4.00 วินาที
      - ความน่าจะเป็นของการถอดรหัส 100 % ด้วย BER = 0
      - การเชื่อมต่อกับ GSM Interception System สาย USB หรือไร้สาย
      - พิสัยอุณหภูมิการทำงาน +5 องศาเซลเซียส - + 20 องศาเซลเซียส
      - พิสัยอุณหภูมิการจัดเก็บ - 20 องศาเซลเซียส - + 60 องศาเซลเซียส
      - ความชื้น + 40 องศาเซลเซียส ณ ความชื้น 95 %
      - จ่ายพลังงาน 110/230 V AC บวกลบ 10 %
      - บริโภคพลังงาน 500 W
      - ความกว้างยาว 350 x 310 x 90 mm
      - น้ำหนัก 7.0 กิโลกรัม

JACKSON ELECTRONICS(THAILAND) CO., LTD.
Address:947/36 Moo 12 Bangna-Trad Road Km. 3.2, Bangna Bangkok 10260
Tel:66(0)23986521